Zicht op arbeids(on)geschiktheid

Ardexa is een onafhankelijk arbeidsdeskundig adviesbureau met deskundige professionals. Onze arbeidsdeskundigen kunnen hun visie geven of begeleiding bieden wanneer er sprake is van een arbeidsongeschiktheidsvraagstuk en de soms moeilijke problemen en knelpunten die zich kunnen voordoen. Wij kunnen worden ingehuurd als beoordelaar, adviseur, begeleider of coach. Wij bieden altijd onafhankelijke expertise of begeleiding aan. Er staat namelijk altijd veel op het spel. Daarom zetten wij continu in op hoogwaardige dienstverlening – en dit betekent zorgvuldigheid en persoonlijke aandacht.

Neem gerust contact op als u ons nodig heeft of vragen heeft

Als u gebruikmaakt van onze diensten, dan werkt u in ieder geval ook met een arbeidsdeskundige die:

  • Handelt volgens de gedragscode SRA;
  • Uw gegevens met volledige privacy behandelt en beheert volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • SKO gecertificeerd is en aan zijn/haar kwaliteitsontwikkeling blijft werken.