Arbeidsdeskundige inzet

Ondernemers hebben door hun betekenisvolle rol een grote verantwoordelijkheid voor de continuïteit van hun organisatie. Op het moment dat de ondernemer dreigt uit te vallen door ziekte of verminderd functioneren, kan dit veel gevolgen hebben. Verschillende dimensies, emoties of gevolgschade kan een rol spelen. De balans kan ontbreken en daarbij ook het overzicht om e.e.a. weer in balans te brengen.

Zowel voor de ondernemer als de desbetreffende verzekeraar die hier ook een rol en verantwoordelijkheid heeft en draagt, is dit van belang. Een goede probleemanalyse en een goede professionele visie is dan veelal nodig. Ardexa kan deze daaraan een professionele bijdrage leveren.

Wij vinden het belangrijk de ondernemer de juiste persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning krijgt, terwijl die ondernemer tegelijkertijd de continuïteit van het bedrijf probeert te bewaken. Natuurlijk is hier ook behoud van inkomen mee gemoeid. De geboden oplossingen en de praktische doelen komen alle ten goede aan het functioneren en de inzetbaarheid van de ondernemer.

De arbeidsdeskundigen van Ardexa worden ingezet voor:

  • het opmaken van bedrijfs- en financiële analyses;
  • het in kaart brengen van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid;
  • het verrichten van een arbeidsdeskundig onderzoek om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen bij de ondernemer die zich hiervoor heeft verzekerd.
  • een werkplekonderzoek, een taakfunctieanalyse of een knelpuntenonderzoek.
  • het terugdringen of voorkomen van belemmeringen in het arbeidsproces door de inzet van re-integratie bevorderende activiteiten.
  • arbeidsdeskundige begeleiding van de ondernemer op de werkvloer.
  • bemiddeling, bij vastgelopen trajecten met behulp van een second opinion;
  • bindende AOV onderzoeken.

Wilt u meer weten?

Vul het fomulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.