Letselschade

Dienstverlening letselschade

De gevolgen van een ongeval kunnen zeer ingrijpend zijn. Kunt u uw werk nog wel uitvoeren? Kunt u als ondernemer uw bedrijf nog wel voortzetten? Het is dan raadzaam om snel begeleiding van één van onze arbeidsdeskundigen in te schakelen voor de re-integratie om deze vraagstukken te onderzoeken. Onze onafhankelijke arbeidsdeskundigen bekijken welke stappen en interventies u als werknemer of ondernemer het beste kunnen ondersteunen in uw herstel en uw functioneren.

Wij kunnen u zo nodig bijstaan tijdens de gesprekken met de werkgever en bieden aanvullende begeleiding in het re-integratieproces. Eveneens kunnen wij u als ondernemer ondersteuning bieden in de terugkeer naar werk door onze professionele inzet. Wij hechten er waarde aan dat u als werknemer of ondernemer weer vertrouwen krijgt in uw mogelijkheden en stappen vooruitzet.

Wilt u meer weten?