Re-integratie

Ardexa biedt voor zowel werknemers als ondernemers begeleiding bij re-integratie indien het eigen werk niet langer passend is. Tijdens het intakegesprek wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Waar bij het ene individu het accent ligt op loopbaancoaching en arbeidsmarktoriëntatie, is het mogelijk dat het andere individu eerder gebaat is bij de inzet van een (extern) multidisciplinair traject en sollicitatiebegeleiding. Per casus bekijken wij wat de mogelijkheden zijn en brengen wij in kaart wat er nodig is om dit te bereiken. Denk hierbij aan het volgen van scholing, het organiseren van een stage en/of werkervaringsplaats, een sollicitatietraining en jobhunting. Wij maken gebruik van een ruime providerboog waar wij zo nodig aanvullende dienstverlening bij afnemen.

Wilt u meer weten?

Vul het fomulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.