Preventie

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is niet in uitzonderlijke gevallen van toepassing op de ondernemer die te lang doorgaat op een wijze die zijn gezondheid niet ten goede komt. Dat kenmerkt ook de eigen verantwoordelijkheid die vaak wordt gevoeld. De kracht is uiteraard ook om ervoor te zorgen dat een gezonde balans behouden blijft of dat de uitdagingen in de onderneming gezond blijven en deze de draaglast van de ondernemer niet te boven gaat.

De arbeidsdeskundigen van Ardexa zijn daar actief in. Preventieve initiatieven en analyses gericht op verschillende signaalgebieden en inzicht in stressoren of werkvermogen, maar bijvoorbeeld ook in de persoonlijke competenties, drijfveren en talenten kunnen verhelderend werken en vertrouwen geven. Wij bieden support, werken met motiverende gesprekstechnieken, coachen en proberen eventueel overige sociaal-maatschappelijke interventies te laten benutten.

Ook de echte ondernemersbegeleiding gericht op het oplossen van bedrijfsorganisatorische uitdagingen, doelstellingen, focus, management en ondernemerschap of het identificeren en oplossen van andere issues die stress verhogend werken, kunnen positieve bijdragen leveren aan het functioneren en de gezondheid van de ondernemer. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ levert dan ook echt vaak iets op.

Wanneer er aanleiding is om partners/dienstverleners uit ons netwerk erover te laten adviseren of erbij te betrekken, dan doen wij dit ook.

Wilt u meer weten?

Vul het fomulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.