Over ons

Vanuit een collectief van drie ervaren arbeidsdeskundigen hebben wij in 2013 Ardexa opgezet. Met onze ARbeidsDeskundige EXpertise Adviseren wij op het gebied van mogelijkheden bij dreigende of al bestaande arbeids(on)geschiktheid. Wij ondersteunen werkgevers in de uitvoer van de Wet Verbetering Poortwachter en re-integratie naar werk.

Wij – Harold, Maisiah en Aad – streven naar maatwerk. Daarom krijgt iedere cliënt bij ons een vaste begeleider. Mede door ons netwerk kunnen wij werkgevers, werknemers en ondernemers vanuit verschillende beroepsgroepen goed adviseren en verder helpen.

Werkwijze

Ardexa heeft een integrale visie met oog voor de mens en het werk. Op een integere manier benaderen wij de cliënt en zijn omstandigheden. Hoe complex uw casus ook is of lijkt, wij blijven zoeken naar antwoorden en oplossingen. Maatwerk is bij ons standaard. In begrijpelijke taal leggen wij uit wat er aan de hand is en wat er van de cliënt wordt verwacht. Wij kennen de actuele wet-, en regelgeving en werken nauw samen met overheidsinstanties, UWV, gemeenten en verschillende brancheverenigingen. Ons team beschikt over een groot netwerk van specialisten op het gebied van hulpmiddelen, re-integratie in de breedste zin van het woord, loopbaan-, en/of businesscoaching, studieadvies en deskundigheid van ‘2e spoor re-integratie’. Door onze contacten met bedrijfsfysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en bedrijfsartsen kunnen wij uw cliënt optimaal begeleiden

Opdrachtgevers

Ardexa werkt voor werkgevers en werknemers, ondernemers, arbodiensten, uitkeringsgerechtigden, expertisebedrijven, letselschadekantoren, verzekeraars, assurantiekantoren, juridische belangenbehartigers en gemeenten/overheid.

Kwaliteit en onafhankelijkheid

Om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen zijn de arbeidsdeskundigen van Ardexa aangesloten bij:

  • De NVVA, de beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen;
  • De SRA, de Stichting Register Arbeidsdeskundigen;
  • Persoonscertificering door SKO, stichting Hobéon SKO Certificatie;
  • Onderlinge toetsingsgroepen;
  • Werkscandeskundige via Blik op Werk;
  • TMA-certificering.
Aad F. Pietersz, MA
T: 06-14853993
E: aad@ardexa.nl
drs. Maisiah J. Noorman
T: 06-24227584
E: maisiah@ardexa.nl
Harold Hoogendam
T: 06-21862346
E: harold@ardexa.nl