TMA

De TMA staat voor ‘Talenten Motivatie Analyse’ en is een instrument dat op gedegen wijze 44 talenten en 22 drijfveren van personen in kaart brengt. De TMA gaat in op de emotionele balans, intrinsieke motieven voor prestatiekracht, sociale talenten en beïnvloedende, leidinggevende of organisatorische talenten. Dit wordt op heldere wijze aan de kandidaat gepresenteerd in een visueel en leesbare rapportage. Dit onderzoek gaat altijd gepaard met een bespreking tussen u en de begeleider van Ardexa. Alles bij elkaar biedt het zicht op het persoonlijkheidsprofiel, de intrinsieke motivaties, de competenties of het ontwikkelpotentieel van de kandidaat. Op deze wijze kan een beeld worden gevormd op de ideale werkomgeving, kwaliteiten en valkuilen, sociale interactie, communicatie en gedrag en suggesties voor ontwikkelingsmogelijkheden. Het instrument is bij uitstek bruikbaar ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en re-integratie.

Een TMA-analyse en -bespreking is bijzonder geschikt voor:

  • Persoonlijk inzicht;
  • Coaching en hulpmiddel voor loopbaan, studie, beroepskeuze, omscholing of ontwikkelingstrajecten;
  • Recruitment en/of assessment;
  • Mobiliteit, herpositioneringen of herplaatsingstrajecten binnen een organisatie;
  • Bevordering duurzame inzetbaarheid en re-integratie;
  • Effectief persoonsmanagement voor leidinggevenden;
  • Teamtraining en noodzakelijk inzicht voor leidinggevenden.

Wilt u meer weten?

Vul het fomulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.