Ondersteuning in verzuim

De Ardexa-arbeidsdeskundige helpt met het verzuim binnen organisaties en begeleidt leidinggevenden in de verzuimbeheersing om gezamenlijk te komen tot oplossingsrichtingen. Als coach of adviseur zijn wij onderdeel van verzuimbeheersingstrajecten en stimuleren wij leidinggevenden in het nemen van verantwoordelijkheid in verzuim. Bij onze deelname aan het overleg van het sociaal-medisch team (SMT) of bij het verzuimoverleg, brengen wij onze arbeidsdeskundige visie over op leidinggevenden, HR-afdeling en arbodienst in het oppakken van hun rol in verzuim.

Wilt u meer weten?

Vul het fomulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.