Werkscan

De Werkscan is een hulpmiddel die via een laagdrempelige onlinevragenlijst het werkvermogen of de ‘Work Ability’ van iemand in beeld brengt. Het werkvermogen is de mate waarin iemand zijn huidige werk geestelijk en lichamelijk kan uitvoeren. Het is een wetenschappelijke bewezen methode en ook een voorspeller voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsdeskundigen van Ardexa opgeleid voor het afnemen van deze Werkscan. Het instrument bewijst zijn waarde in preventieve screenings zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. In dit laatste geval, indien meerdere medewerkers of verzekerden een werkscan afnemen, dan kan dit (op anonieme wijze) ook zicht geven op het werkvermogen in een organisatie of portefeuille. Wij vinden dit een instrument dat zijn waarde bewijst. Op basis van inzichten kan gerichter worden ingezet op duurzame inzetbaarheid of klant- of medewerkerstevredenheid.

Dit onderzoeksinstrument zetten wij in om het persoonlijk werkvermogen van de werknemer of de ondernemer in beeld te brengen. Werkvermogen is de balans tussen de eisen die het werk stelt en de eigen (toekomstige) belastbaarheid. Door een motiverend gesprek met de arbeidsdeskundige zal de werknemer of ondernemer zelf actiepunten formuleren en gerichte actie ondernemen om de balans in het werkvermogen terug te winnen of te herzien.

Wilt u meer weten?