Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) verplicht de werkgever om op een adequate wijze zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de re-integratie van zijn verzuimende werknemer. Het doel van de re-integratie is dat de werknemer weer aan de slag gaat in (tijdelijk) aangepast werk dat hij/zij structureel kan doen met zo weinig mogelijk verlies van inkomen.

De Wvp verplicht de werkgever niet om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Het is echter zeer raadzaam om een deskundige in te schakelen die op de werkvloer een arbeidsdeskundig onderzoek verricht, omdat de gekozen re-integratieaanpak zorgvuldig onderbouwd moet zijn. Het UWV hecht veel waarde aan het arbeidsdeskundig onderzoek waarin de onderbouwing is opgenomen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze onderzoeken zijn conform de wetgeving en bieden werkgevers en werknemers zicht op de mogelijkheden om verder te kunnen participeren en te re-integreren. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen welke stappen nodig zijn ten aanzien van de activiteiten in het re-integratieproces bij terugkeer in eigen werk, desgewenst met aanpassingen, of dat er een mogelijkheid bestaat voor (aangepast) ander werk in het bedrijf.

Onze arbeidsdeskundige onderzoeken komen tot stand door het afnemen van interviews met de werkgever en de werknemer, in combinatie met het afnemen van een werkplekonderzoek en een overleg met de bedrijfsarts.

Na het afnemen van het onderzoek ontvangen de werkgever en de werknemer een professionele arbeidsdeskundige rapportage. In deze rapportage adviseren wij de werkgever hoe hij zijn verantwoordelijkheid kan/moet nemen om de verzuimende werknemer zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn/haar re-integratietraject.

Ons arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoorden op:

  • Wat is de belastbaarheid van uw werknemer ten aanzien van arbeid?
  • Kan de werknemer terugkeren naar zijn/haar eigen functie?
  • Kan het eigen werk worden aangepast aan de huidige mogelijkheden van uw werknemer?
  • Is er binnen uw organisatie een ander functie voor de werknemer beschikbaar die beter past bij zijn/haar huidige situatie, belastbaarheid en bekwaamheden?
  • Moet er worden gezocht naar een werkplek buiten de eigen organisatie (re-integratie 2e spoor)?

Wilt u meer weten?

Vul het fomulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.